Hydraulik i Klarälvens torrfåra vid tappningar från Höljes kraftverksdamm

SMHI har i samarbete med Länsstyrelsen i Värmlands län och Fortum genomfört en hydraulisk fältstudie i torrfåran nedströms Höljes kraftverksdamm. Detta arbete har genomförts på beställning av Länsstyrelsen i Värmland som ett underlag för arbetet med bland annat miljökvalitetsmålet Levande Sjöar och Vattendrag samt Ramdirektivet för Vatten. Syftet med studien var främst att karaktäriserera torrfårans hydraulik vid olika tappningar från kraftverksdammen. Denna karaktärisering kan sedan ligga till grund för fortsatta utredningar av möjligheten till naturlig reproduktion av lax, öring, harr och andra vattenlevande organismer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_11&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss