Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bottenfauna i Värmlands län 2007

På uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län har Medins Biologi AB under hösten 2007 genomfört bottenfaunaundersökningar i ett antal av länets rinnande vatten och sjöar. Undersökningens målsättning var bl a att utifrån bottenfaunan statusklassa dessa vattenförekomster enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan också expertbedömts med avseende på försurningpåverkan och näringsämnesbelastning. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_27&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss