Inventering och övervakning av fibblebin m fl insekter i sandiga jordbruksbygder i Värmlands län 2005

Följande rapport redovisar en pilotstudie utförd i Värmlands län under sommaren 2005 av de två sydligt förekommande vildbiarterna storfibblebi (Panurgus banksianus) och småfibblebi (Panurgus calcaratus) vilka är rödlistade under kategorin Sårbar (VU) respektive Missgynnad (NT). Båda arterna är specialiserade på att söka näring i framförallt fibblor och anlägger bon på sandmark med sparsam vegetation. Livsmiljöer med en kombination av dessa resurser återfinns framförallt i sandig jordbruksbygd. Syftet med undersökningen var att översiktligt kartlägga och testa att starta övervakning av båda fibblebiarterna samt även notera förekomst av vissa andra rödlistade eller lokalt förekommande följearter bland solitära bin och bastardsvärmare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_32&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss