Försurade sjöar i Värmlands län

MAGIC-modellering av försurningspåverkan på sjövatten och markkemi i 47 sjöar med avrinningsområden i Värmlands län. År 2006 fick IVL i uppdrag av Länsstyrelsen att modellera försurningsutvecklingen i 47 värmländska sjöar. Syftet är att förbättra underlaget för försurningsbedömning av sjöar i länet, såväl för den samlade sjöpopulationen som för enskilda sjöar. Resultaten ska också kunna vara ett underlag för kalkningsstrategier, kalkningsplanering och annat åtgärdsarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_11&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss