Miljötillståndet i Värmlands län

Denna rapport utgör en viktig del av Länsstyrelsens arbete med att följa upp miljömålen. Länsstyrelsen redovisade även förra året en genomgång av miljötillståndet inom de olika delmålen (rapport 2003:7). Eftersom regionala mål ännu inte är antagna bygger såväl förra årets som föreliggande rapport på nationella delmål samt förslagtill regionala delmål. Jämfört med förra årets rapport innehåller årets rapport fler indikatorer och har ett tydligarefokus på uppföljning av enskilda delmål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_12&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss