Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver samt innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

2018 har varit ett händelserikt år för Värmland. Det har skett flera investeringar och satsningar inom både privat och offentlig sektor. Året har präglats av god samverkansvilja mellan Länsstyrelsen och andra aktörer på den regionala utvecklingsarenan.

Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det är vår vision. Det är också något som passar väl in i de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. För att kunna arbeta utifrån vår vision behöver Länsstyrelsen avväga de insatser som görs så att hela länet utvecklas hållbart utifrån de tre aspekterna, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

I årsredovisningen för 2018 kan du läsa mer om hur Länsstyrelsen Värmland har jobbat för en hållbar utveckling i hela länet.

Årsredovisning 2018. Länsstyrelsen Värmland (PDF)PDF

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00

Från och med 14 april
Måndag - fredag 08:00-12:00    

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands krisledningsstab med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
kris.varmland@lansstyrelsen.se.