Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Direktupphandling: nybyggnad av gärdsgård inom naturreservatet Tiskaretjärn, Sunne kommun

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Lämna anbud senast 2021-06-15. Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud avseende nybyggnad av gärdsgård inom naturreservatet Tiskaretjärn i Sunne kommun.

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats (denna sida). Utvärderingen sker efter värderingsprincipen lägsta pris, vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har angett lägst pris antas som leverantör.

Upphandlingsdokument

Förfrågningsunderlag Pdf, 214.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1-3, Översiktskarta, Detaljkarta och fotografier, Tiskaretjärn Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 , Anbudsformulär Pdf, 308.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5, Avtalsutkast Pdf, 198.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar Word, 72 kB.

Lämna anbud

Anbudsgivaren ska fylla i anbudsformulär (bilaga 4). Anbudsformuläret kan fyllas i digitalt eller i pappersform, men vid digitalt ifyllande ska anbudsformuläret skrivas ut på papper innan det undertecknas.

Anbud skickas till följande adress, alternativt lämnas personligen eller genom bud:

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Öppettider är måndag - fredag 8.00-10.00. Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången. Observera att brevinkastet endast är 32 x 3 cm och är för litet för exempelvis en pärm.

Anbudsinlämning

 • Anbudet ska vara inkommet senast 2021-06-15 och vara giltigt till och med 2021-07-06. Anbudsgivaren svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej.
 • Anbudet ska innehålla företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress.
 • Anbudet ska vara paketerat i slutet kuvert/paket. Kuvertet ska vara tydligt märkt med ”Anbud upphandling gärdsgård ” och Dnr 512-4439-2021. Observera att anbud som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen.
 • Observera att anbud via fax eller e-post inte accepteras.

Frågor och svar

Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor ställas skriftligen, via e-post till Björn Nilsson, se kontaktuppgift nedan.

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-06-04
Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-06-08

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på hemsidan.

Bakgrund

Länsstyrelsen har förvaltningsansvaret för länets skyddade områden. Det innebär bland annat att planera och utföra den skötsel som föreskrivs i tillhörande lagar, förordningar och föreskrifter. Det aktuella uppdraget omfattar nybyggnad av 210 meter gärdsgård i traditionell utformning inom naturreservatets norra del. Arbetet får påbörjas tidigast 2021-08-15 och ska vara klart för slutbesiktning senast 2021-10-31.

Skicka e-faktura

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Information till leverantör om e-faktura, (PDF) Pdf, 22.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Skicka e-faktura (svefaktura) via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Adress i PEPPOL: 0007: 2021002395

Vi tar emot:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och E-faktura/Svefaktura
E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning) Länk till annan webbplats.

Skicka e-faktura (svefaktura) med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002395 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1018

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Skicka e-faktura (svefaktura) via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka efakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • Inexchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura (svefaktura) via Länsstyrelsens leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Skicka e-faktura (svefaktura) via andra kommunikationslösningar

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Kontakta oss

För information och frågor om e-faktura kontakta
varmland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer: 202100-2395
 

Kontakt