Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Offertförfrågan – Arbete med röjsåg och motorsåg i Naturreservat i Torsby kommun

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud inför ramavtal för arbeten med röjsåg och motorsåg i Torsby kommun. Uppdraget gäller arbete i skyddade områden inom Torsby kommun. De arbeten som preliminärt är planerade under de närmaste två åren ligger nästan alla i de nordligaste delarna av kommunen (i höjd med Höljes), men det kan komma att bli uppdrag även längre söderut i kommunen.

Länsstyrelsen avser skriva avtal med upp till 8 entreprenörer som kommer att rangordnas efter värderingsprincipen ”lägsta pris”. Avrop kommer att ske successivt under avtalsperioden i större eller mindre åtgärdspaket. Vid mindre och brådskande åtgärder kommer avrop även att kunna ske mot löpande timme. Se offertförfrågan för ytterligare detaljer om utvärdering och avropsförfarande.

Offert i form av fullständigt ifyllt anbudsformulär med bilagor ska inkomma till Länsstyrelsen Värmland senast 2021-05-17.

Upphandlingsdokument

Offertförfrågan Pdf, 272.1 kB.

Anbudsförmulär Word, 114.5 kB.

Avtalsutkast Pdf, 185.4 kB.

Frågor och svar

Fråga: Finns det möjlighet att få traktamente för övernattning och täckning för resor till och från arbetsområdet?

Svar: Nej, det ligger inte med i upphandlingen. Entreprenörer bör ta höjd för detta i timpriserna om man bor långt från området.

Kontakt