Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphandling: Kompetensutveckling inom områdena Ekologisk produktion och Greppa Näringen i Värmlands län 2021-2022

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud avseende kompetensutvecklingsaktiviteter inom områdena Ekologisk produktion och Greppa Näringen. Kompetensutvecklingen ska utföras i Värmlands län från och med 2021-07-01 och vara avslutad senast 2022-06-30.

Syftet med kompetensutvecklingen in området Ekologisk produktion är att förena ett hållbart naturresursutnyttjande med en bra företagsamhet. Kompetensutvecklingen till jordbrukare ska leda till att bibehålla och öka den ekologiska produktionen för att få till stånd positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling. En hög kunskapsnivå hos företagarna är betydelsefull för en ökad konkurrensförmåga och miljömedvetenhet.

Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att gårdens miljöpåverkan minskar och lönsamheten förbättras. Projektet Greppa Näringen ägs av Jordbruksverket och verksamheten inom kompetensutveckling bedrivas i enlighet med det som beskrivs i aktuell version av "Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet"

Detaljerad beskrivning av uppdraget och länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i upphandlingsdokumentens avsnitt 4 - ”Krav på tjänsten”.

Sista dag att lämna anbud är 2021-05-26.

Du hittar upphandlingsdokumenten i www.tendsign.com Länk till annan webbplats.

Lämna anbud

För att skapa en enklare och effektivare handläggning använder Länsstyrelsen i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign Länk till annan webbplats.. Anbud ska endast lämnas via upphandlingssystemet.

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i upphandlingsdokumenten är oklart bör snarast möjligt ställa frågor via upphandlingssystemets frågefunktion. Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras via systemet. Frågor ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 16 maj 2021. Frågor som inkommer senare riskerar att bli obesvarade.

Innan anbud lämnas uppmanas Anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit. Uppgifter som publicerats i funktionen för "Frågor och svar" utgör del av upphandlingsdokumenten.

Skicka e-faktura

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Information till leverantör om e-faktura, (PDF) Pdf, 183.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Olika sätt att skicka e-faktura

Använd något av nedanstående sätt. Vid problem kontakta oss via varmland@lansstyrelsen.se.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Skicka e-faktura via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Adress i PEPPOL: 0007:2021002395

Vi tar emot:

  • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
  • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och e-faktura/Svefaktura

E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning) Länk till annan webbplats.

Skicka e-faktura med transportprofil Bas (via ebMS-länk)


E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002395 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1018

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Observera att Single Face To Industry (SFTI) har fattat beslut att inte rekommendera Svefaktura som standard för offentliga sektorn från och med den 1 april 2021.
Enligt e-fakturalagen måste alla offentliga köpare som omfattas av upphandlingslagarna ta emot fakturor enligt den europeiska standarden, vilket Peppol BIS Billing 3, men inte Svefaktura, stödjer. Därför kommer möjligheten att sända Svefaktura i detta nätverk att fasas ut från den 1 april 2021.
Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.

Skicka e-faktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura via Länsstyrelsens leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Skicka e-faktura via andra kommunikationslösningar

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Kontakt