Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Offertförfrågan – Tillståndsbedömning av mindre byggnader inom fyra naturreservat i Värmland

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder möjligheten att lämna offert för tillståndsbedömning enligt svensk standard SS-EN 16096:2012 (Tillståndsbedömning av fast kulturarv) för mindre byggnader inom fyra skyddade områden i Värmlands län.

Upphandlingen görs som en direktupphandling. Det innebär att förfrågan skickas till minst tre entreprenörer samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägsta pris” vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris antas som leverantör. Avtal kan tecknas omedelbart efter beslut om antagen leverantör.

Upphandlingsdokument

Offertförfrågan Pdf, 255.8 kB.

Bilaga 1 - Kartor och bilder Pdf, 8.2 MB.

Bilaga 2 - Anbudsformulär Word, 110.5 kB.

Bilaga 3 - Avtalsutkast Pdf, 191 kB.

Lämna anbud

Offert ska inkomma senast 2021-05-10 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltig till och med 2021-06-10.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Frågor och svar

Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligen via e-post till Länsstyrelsens kontaktperson. Frågor med vidhängande svar samt eventuella kompletteringar eller ändringar av förfrågningsunderlaget kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats. Svaren utgör en del av förfrågningsunderlaget.

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-04-26
Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-04-29

Frågor och svar

Inkomna frågor och svar

Fråga: Är det korrekt uppfattat att anbudet ska skickas per post/alt lämnas i receptionen på Länsstyrelsen?

Svar: Det är korrekt uppfattat. Se sida 4-5 i offertförfrågan.

Fråga: Är det även er avsikt att inte använda ABK09. Ser ingen hänvisning om det samt att det är branschpraxis för dessa typer av tjänster.

Svar: Vi avser inte använda ABK09. Se bilaga 3 för Avtalsutkast.

Kontakt