Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphandling: avtal om
utsättningsfärdig lax- och öringsmolt för utsättning i Vänern

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ett avtal om utsättningsfärdig lax- och öringsmolt för utsättning i Vänern.

Länsstyrelsen i Värmlands län genomför upphandling av utsättningsfärdig lax- och
öringsmolt för utsättning i Vänern i enlighet med förutsättningar angivna i detta
förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Det övergripande målet med Länsstyrelsens
fiskevårdsåtgärd i form av smoltutsättning är att skapa ett långsiktigt attraktivt lax- och
öringfiske i Vänern. Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av utsättningsfärdig lax- och öringsmolt för utsättning i Vänern.

Detaljerad beskrivning av uppdraget och länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i avsnitt ”Krav på tjänsten” i förfrågningsunderlaget.

Uppdraget avser gälla från avtalstecknandet och två år framåt, med möjlighet för
Länsstyrelserna att därefter förlänga avtalet med upp till ett plus ett år och omfattar smolt av Gullspångslax och Gullspångsöring för utsättning i Vänern.

Avtalet börjar gälla i samband med att en behörig företrädare för vardera parten har undertecknat det.

Förfrågningsunderlag består av:

  • Förfrågningsunderlag
  • Bilaga 1, Avtalsutkast
  • Bilaga 2, Svensk kompensationsodling av lax och öring- med riktlinjer för en godkänd smolt
  • Bilaga 3, Odlingsjournal
  • Bilaga 4, SJVFS 2014:14 (K41)
  • Bilaga 5, Prisbilaga

Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att komplett underlag enligt ovan erhållits.

Lämna anbud

Anbud ska vara inkommit till Länsstyrelsen Värmland senast 16 april 2021.

För att skapa en enklare och effektivare handläggning använder Länsstyrelsen i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbud ska endast lämnas via upphandlingssystemet. I TendSign finns även hela förfrågningsunderlaget tillgängligt.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på TendSign. Det är kostnadsfritt för Anbudsgivaren att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering ges omedelbar tillgång till systemet.

I Tendsign, sök sedan fram upphandlingen, förslagsvis i fritextsökningen med sökord som länsstyrelsen värmland utsättningsfärdig lax- och öringsmolt.

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i upphandlingsdokumenten är oklart bör snarast möjligt ställa frågor via upphandlingssystemets frågefunktion. Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras via systemet.

Sista dag för att ställa frågor är 29 mars 2021.

Frågor som inkommer senare riskerar att bli obesvarade.

Kontakt