Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Direktupphandling gällande konsulttjänster för digitalisering av älg- och kronhjortsjaktområden

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen i Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på konsulttjänster för digitalisering av jaktområden som administreras av länsstyrelsen i Värmlands län. Offert ska lämnas senast 2021-03-22 till Länsstyrelsen Värmland.

Upphandlingen är en direktupphandling. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägsta pris” vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris antas som leverantör.

Komplett förfrågningsunderlag

Offertförfrågan (PDF) Pdf, 260.7 kB.

Lämna anbud

Anbudet ska vara inkommet senast 2021-03-22.

Anbud sänds till nedanstående adress, alternativt lämnas personligen eller genom bud.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Frågor och svar

Frågor med vidhängande svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens webbplats (denna sida) senast 2021-03-17.

Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 2021-03-15.

Inkomna frågor och svar

Fråga 1: ”ALOS 05 - Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor. Villkoren i ALOS 05 är anpassade för "fysiska" produkter.

I den här upphandlingen handlar det i grunden av IT-konsulttjänster och vi föreslår att man byter ut ”ALOS 05” mot ”Allmänna bestämmelser för IT-projekt” vilket är mer passande för den här typen av upphandling.

Svar till fråga 1: Konsulttjänsten går ut på att importera och registrera jaktområden i systemet jaktadm samt kvalitetssäkra jaktområdenas gränser i befintliga system och program och handlar inte om IT-utveckling eller IT-projekt. Länsstyrelsen i Värmland bedömer att ALOS 05 är det mest lämpade avtalet för denna upphandling.

Fråga 2: Går det att skicka in materialet digitalt? Eller måste det postas och skickas fysiskt till Länsstyrelsen postadress?

Svar till fråga 2: Av sekretesskäl begär vi in alla anbud via post vid direktupphandling. De måste alltså postas fysiskt till länsstyrelsen.

Kontakt