Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Offertförfrågan – förmultningstankar till torrtoaletter i naturreservat

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Denna offertförfrågan, angående leverans av förmultningstankar till torrtoaletter i naturreservat i Värmlands län, är en direktupphandling där underlaget dels skickats ut till ett mindre antal leverantörer och dels annonseras på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen förvaltar naturreservat och andra naturskyddade områden i länet. I många reservat är tillgängligheten för besökare en viktig del i förvaltningen. Anordningar som torrtoaletter är ett bra sätt att öka tillgängligheten för besökarna. Lättskötta och funktionella torrtoaletter kan även bidra också till minskad nedskräpning i området.

Upphandlingsdokument

> Förfrågningsunderlag  Pdf, 140.9 kB.

Lämna anbud

Offert skickas med brev senast 2021-02-18 till nedanstående postadress på Länsstyrelsen. Offerten ska vara giltig t.o.m. 2021-03-19.

OBS! Märk kuvertet med ”Anbud förmultningstankar”.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Frågor och svar

Frågor angående offertförfrågan ställs till Länsstyrelsens kontaktperson (se nedan).

Inkomna frågor och Länsstyrelsens svar kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/varmland Länk till annan webbplats.

Sista dag att ställa frågor är 2021-02-09.

Sista dag för Länsstyrelsens att lämna svar på frågor samt göra eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget är 2021-02-11.

Offertlämnare är själva ansvariga för att via Länsstyrelsens hemsida hålla sig underrättade angående eventuella frågor och svar och/eller kompletteringar av förfrågningsunderlaget som publicerats enligt ovan.

Kontakt