Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphandling: Naturvårdsbränning i naturreservatet Havsvalladalen

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på naturvårdsbränning av ett område i naturreservatet Havsvalladalen, Torsby kommun.

Upphandlingen är en direktupphandling, eftersom kostnaden bedöms understiga direktupphandlingsgränsen. Det innebär att förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats (denna sida).

Uppdraget gäller naturvårdsbränning av ett område i naturreservatet Havsvalladalen i Torsby kommun. Det är upp till uppdragstagaren att detaljplanera bränningen i samråd med Länsstyrelsens kontaktperson. Mer information finns i förfrågningsunderlaget (Bilaga 1).

Anbud ska lämnas på hela utförandet av naturvårdsbränningen, dvs. planering, förberedelser, utförande, eftersläckning och efterbevakning. Även anmälan och nödvändig kontakt med berörd räddningstjänst ingår i uppdraget. Anbudet ska specificeras med totalpris respektive timpris för uppdragets ingående delar enligt tabell i anbudsformuläret.

Beslut

> Beslut om antagen leverantör för naturvårdsbränning i
Havsvalladalen (PDF) Pdf, 123 kB.

Lämna anbud

Offert ska inkomma senast 2021-02-24 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltig till och med 2021-05-01.

Länsstyrelsen Värmland
Naturvård
651 86 Karlstad

Besöksadress:
Våxnäsgatan 5

Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägsta pris” vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris antas som leverantör. Avtal kan tecknas omedelbart efter beslut om tilldelning.

Frågor och svar

Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor ställas skriftligen via e-post till Länsstyrelsens kontaktperson (jenny.sander@lansstyrelsen.se)

  • Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-02-03
  • Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-02-09

Frågor med vidhängande svar samt eventuella kompletteringar eller ändringar av förfrågningsunderlaget kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats (denna sida). Svaren utgör en del av förfrågningsunderlaget.

Kontakt