Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphandling: Skogsbrandbevakning med flyg

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på skogsbrandbevakning med flyg i Värmlands län.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av att så tidigt som möjligt upptäcka och positionsbestämma skogsbränder för att därmed kunna hindra brandens spridning och kostnadskrävande insatser samt större egendomsförluster.

Detaljerad beskrivning av uppdraget och länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i avsnitt ”Krav på tjänsten” i förfrågningsunderlaget.

Uppdraget avser gälla från avtalstecknandet och ett år framåt med möjlighet för Länsstyrelsen att därefter förlänga avtalet skriftligt med upp till ett plus ett år.

Avtalsperioden beräknas påbörjas 2021-04-01.

Förfrågningsunderlag består av anskaffningsdokument Skogsbrandbevakning med flyg inklusive bilagor.

  • Bilaga 1 Anbudspris
  • Bilaga 2 Karta över flygslingor
  • Bilaga 3 Plan för skogsbrandbevakning med flyg 2020

Lämna anbud

Anbud ska vara inkommit till Länsstyrelsen Värmland senast 16 december 2020.

För att skapa en enklare och effektivare handläggning använder Länsstyrelsen i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSignlänk till annan webbplats. Anbud ska endast lämnas via upphandlingssystemet. I TendSign finns även hela förfrågningsunderlaget tillgängligt.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på TendSign. Det är kostnadsfritt för Anbudsgivaren att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering ges omedelbar tillgång till systemet.

I Tendsign, sök sedan fram upphandlingen, förslagsvis i fritextsökningen med sökord som länsstyrelsen värmland skogsbrandbevakning.

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i upphandlingsdokumenten är oklart bör snarast möjligt ställa frågor via upphandlingssystemets frågefunktion. Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras via systemet.

Sista dag för att ställa frågor är 25 november 2020.

Frågor som inkommer senare riskerar att bli obesvarade.

Kontakt