Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Direktupphandling av tjänstebil inom djurskyddsverksamheten

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på bil avsedd för transport av djur och djurutrustning. Länsstyrelsen har behov av ett tjänstefordon av typen mindre skåpbil som ska användas vid djurskyddskontroller samt för transport av mindre djur i burar, vilket gör att fordonet måste uppfylla kraven i djurtransportföreskrifterna.

Denna offertförfrågan är en direktupphandling där underlaget publicerats på Länsstyrelsens webbplats (denna sida).

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Därför uppmanas anbudsgivare att lämna ett så förmånligt anbud som möjligt redan vid anbudstillfället.

Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägst pris”, vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav till minst kostnad kommer att antas i denna upphandling.

Ladda hem fullständigt förfrågningsunderlag:

Offertförfrågan - Direktupphandling av tjänstebil inom djurskyddsverksamheten (PDF)PDF

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i förfrågningsunderlaget är oklart bör snarast möjligt ställa frågor till Länsstyrelsen Värmlands kontaktperson Carola Eriksson.

Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras på denna sida.

Sista dag för att ställa frågor är den 14 september 2020.

Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

Lämna offert

Offert lämnas senast den 24 september 2020 till nedanstående adress. Offerten ska vara giltig till och med den 14 oktober 2020. Anbudet ska avges i skriftlig form till:

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Anbudet ska innehålla:

  • Besvarat anbudsformulär
  • Underskrift av anbud
  • Anbudsmärkning: Tjänstebil Anbud 282-4655-2020.

Märk det paketerade anbudet med ”Anbud i upphandling direktupphandling av tjänstebil inom djurskyddsverksamheten” och Dnr. 282-4655-2020

Kontakt