Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen inbjuder intresserade betesentreprenörer att inkomma med anbud som syftar till att teckna ett avtal om betesdrift på fyra öar/ögrupper i Lurö skärgård för åren 2021-2022 samt med möjlighet till förläning för åren 2023-2024 och för år 2025.

Länsstyrelsen förvaltar skyddade områden som Naturreservat och Natura 2000-områden i länet och som en del av detta arbete har Länsstyrelsen under restaurerat betesmarker på fyra öar/ögrupper i Lurö skärgård. De tidigare igenvuxna öarna/ögrupperna Vithall, Ärnön, Sönnervass och Gunnarsholmen har genom avverkning, röjning och ljungbränning öppnats upp och sedan 2016 betas öarna återigen av nötkreatur och får.

Föreliggande upphandling syftar till att säkerställa den fortsatta betesdriften av de fyra öarna/ögrupperna. I grova drag innebär kravbilden att betesdriften ska utföras på sådant sätt och i sådan omfattning att jordbruksstödens krav uppfylls på de aktuella betesmarkerna. 

Du hittar upphandlingsdokumenten i www.tendsign.comlänk till annan webbplats

Lämna anbud

För att skapa en enklare och effektivare handläggning använder Länsstyrelsen i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSignlänk till annan webbplats. Anbud ska endast lämnas via upphandlingssystemet.

Anbud ska lämnas in senast den 20 september 2020.

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i upphandlingsdokumenten är oklart bör snarast möjligt ställa frågor via upphandlingssystemets frågefunktion. Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras via systemet.

Innan anbud lämnas uppmanas Leverantören att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit. Uppgifter som publicerats i funktionen för "Frågor och svar" utgör del av upphandlingsdokumenten.

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av Länsstyrelsen under anbudstiden är bindande för både Länsstyrelsen och anbudsgivare.

Frågor ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 9 september 2020.

Skicka e-faktura

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

 

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Skicka e-faktura (svefaktura) via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Adress i PEPPOL: 0007: 2021002395

Vi tar emot:

  • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
  • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och E-faktura/Svefaktura
E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning)länk till annan webbplats

Skicka e-faktura (svefaktura) med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002395 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1018

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Skicka e-faktura (svefaktura) via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka efakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura (svefaktura) via Länsstyrelsens leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Skicka e-faktura (svefaktura) via andra kommunikationslösningar

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Kontakta oss

För information och frågor om e-faktura kontakta
varmland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer: 202100-2395
 

Kontakt