Publiceringsdatum: 18 augusti 2020

Senast uppdaterad: tisdag 18 augusti, 14.20

Direktupphandling: Renovering av jordkällare

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud avseende renovering av jordkällaren i naturreservatet Tiskaretjärn, Sunne kommun.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av Naturvårdsverkets fastigheter i länet, i vilket det bland annat ingår att utföra nödvändig byggnadsvård. Den aktuella jordkällaren som ska renoveras ligger på Naturvårdsverkets fastighet inom naturreservatet Tiskaretjärn.

Uppdraget omfattar renovering och funktionsförbättring av taköverbyggnad, renovering av murverk, upplag och anslutande mark, ny innerdörr samt nya karmar till inner- och ytterdörr. Arbetet ska vara klart för slutbesiktning senast 2021-10-15.

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats (denna sida).

Upphandlingsdokument

Förfrågningsunderlag renovering jordkällaren, TiskaretjärnPDF

Bilaga 1 Beskrivning av jordkällarenPDF

Bilaga 2 AnbudsformulärPDF

Bilaga 3 AvtalsutkastPDF

Bilaga 4 Kartor och vägbeskrivning till TiskaretjärnPDF

Lämna anbud

Anbudsgivaren ska fylla i bifogat anbudsformulär (bilaga 2). Anbudsformuläret kan fyllas i digitalt eller i pappersform, men vid digitalt ifyllande ska anbudsformuläret skrivas ut på papper innan det undertecknas.

Undertecknat anbud ska lämnas senast 2020-09-16 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltigt till och med 2020-10-31.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Märk kuvertet ” Anbud jordkällare dnr 512-3354-2020”

Frågor och svar

Frågor med tillhörande svar kommer att läggas ut på denna sida senast 2020-09-09. Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 2020-09-07. Frågor besvaras av Björn Nilsson (se kontaktuppgifter nedan).

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på denna sida.

Kontakt