Publiceringsdatum: 4 maj 2020

Senast uppdaterad: måndag 4 maj, 08.58

Upphandling för utförande av demonstration och information - inom livsmedelsbranschen 

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ett avtal om utförande av demonstration- och informationsinsatser inom projektet, Demonstration och information - inom livsmedelsbranschen i Värmlands län.

På förädlingssidan har Värmland det senaste decenniet fått alltfler små företag som håller hög kvalitet på sina produkter De är dock i stort behov av stöd för att ta sig in på nya marknader och för att kunna växa utanför regionen. Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av information- och demonstrationsinsatser för att stötta de värmländska livsmedelsföretagen i en exponering mot nya marknader i eller utanför regionen.

Länsstyrelsen vill därför starta ett projekt och upphandla en leverantör för att genomföra projektet i syfte att:

 • exponera företagen mot en större marknad,
 • marknadsutveckla dem och deras produkter för att svara mot kraven på dessa större marknader,
 • tillhandahålla marknadskunskap och information om nya marknader, mässor och handelsplatser digitalt.
 • samt skapa goda förutsättningar till ett ökat samarbete mellan de företag som önskar ta steget mot en ny marknad i syfte att lyfta regionalt producerad mat.

En mer detaljerad beskrivning av uppdraget och länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i avsnitt 4.1.7. ”Krav på tjänsten” i upphandlingsunderlaget.

Du hittar upphandlingsdokumenten i www.tendsign.comlänk till annan webbplats

Lämna anbud

För att skapa en enklare och effektivare handläggning använder Länsstyrelsen i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSignlänk till annan webbplats. Anbud ska endast lämnas via upphandlingssystemet.

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i upphandlingsdokumenten är oklart bör snarast möjligt ställa frågor via upphandlingssystemets frågefunktion. Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras via systemet.

Innan anbud lämnas uppmanas Leverantören att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit. Uppgifter som publicerats i funktionen för "Frågor och svar" utgör del av upphandlingsdokumenten.

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av Länsstyrelsen under anbudstiden är bindande för både Länsstyrelsen och anbudsgivare.

Skicka e-faktura

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

 

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Skicka e-faktura (svefaktura) via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Adress i PEPPOL: 0007: 2021002395

Vi tar emot:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och E-faktura/Svefaktura
E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning)länk till annan webbplats

Skicka e-faktura (svefaktura) med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002395 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1018

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Skicka e-faktura (svefaktura) via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka efakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • Inexchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura (svefaktura) via Länsstyrelsens leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Skicka e-faktura (svefaktura) via andra kommunikationslösningar

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Kontakta oss

För information och frågor om e-faktura kontakta
varmland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer: 202100-2395
 

Kontakt