Publiceringsdatum: 17 mars 2020

Upphandling: Städtjänster och behovsanpassad lokalvård

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland inbjuder härmed entreprenörer att lämna anbud gällande städtjänster i länsstyrelsens lokaler.

Syftet är att teckna ett avtal om behovsanpassad lokalvård för Länsstyrelsen Värmlands lokaler. Avtalet beräknas gälla från 2020-08-24 till och med 2022-08-31 med option om förlängning ett (1) år i taget med oförändrade villkor.

Avtalsperioden kan således vara som längst i fyra (4) år.

Lämna anbud

För att skapa en enklare och effektivare handläggning använder Länsstyrelsen i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via systemet TendSign www.tendsign.comlänk till annan webbplats. I TendSign finns allt underlag för anbudet. Anbud ska endast lämnas via TendSign.

Sista dag att lämna anbud är 2020-04-20.

För tillgång till systemet TendSign och upphandlingsunderlaget krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på webbplatsen www.tendsign.comlänk till annan webbplats. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren att använda systemet och att lämna anbud.

Anbudsgivare som anser att något i förfrågningsunderlaget är oklart bör snarast möjligt ställa frågor via upphandlingssystemets TendSigns frågefunktion. Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras i TendSign .

Sista dag för att ställa frågor är 2020-04-07. Länsstyrelsen kommer att besvara eventuella frågor senast 2020-04-10.

Kontakt