Publiceringsdatum: 5 mars 2020

Direktupphandling: Begagnade tjänstebilar

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på begagnade bilar. Offert lämnas senast 19 mars 2020. Denna offertförfrågan är en direktupphandling där underlaget har skickats ut till ett mindre antal entreprenörer samt publicerats på Länsstyrelsens webbplats.

Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Därför uppmanas anbudsgivare att lämna ett så förmånligt anbud som möjligt redan vid anbudstillfället.

Bakgrund

Länsstyrelsen har behov av att köpa tjänstefordon av typen lätt lastbil med kåpa som ska användas som fordon för arbete med skötsel av skyddade områden under barmarkssäsong, och som fordon för arbete med rovdjurspårning under vintersäsong.

Kvantitet

Länsstyrelsen har för avsikt att anskaffa fem fordon.

Inlämnande av anbud

Offert lämnas senast den 19 mars 2020 till nedanstående adress. Offerten ska vara giltig tom. 2 april 2020.

Anbudet ska avges i skriftlig form till:

Länsstyrelsen Värmland
Verksamhetsstöd
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Frågor och svar

Anbudsgivare som anser att något i förfrågningsunderlaget är oklart bör snarast möjligt ställa frågor till Länsstyrelsen Värmlands kontaktperson Margareta Åkerman.
Svar publiceras på Länsstyrelsen Värmlands webbplats. Sista dag för att ställa frågor är 14 mars 2020. Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

Leveransdatum

Leverans ska ske snarast, dock senast den 13 april 2020 eller enligt överenskommelse med beställaren. Innan leverans sker ska leveransavtal tecknas mellan leverantör och beställare.

Fullständigt förfrågningsunderlag

Förfrågan vid direktupphandling - begagnade tjänstebilarPDF

Kontakt