Publiceringsdatum: 20 februari 2020

Direktupphandling:

Konsulttjänst flödesmodellering Klarälven.

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på konsulttjänst flödesmodellering Klarälven.

Anbud ska lämnas senast 2020-03-12 till Länsstyrelsen Värmland på adressen nedan och vara giltig till och med 2020-04-12.

Märk kuvertet med ”Anbud Dnr: 822-2020. Konsulttjänst flödesmodellering Klarälven. Referens: Elin Ljunggren, Regional utveckling.”

Upphandlande myndighet

Länsstyrelsen Värmland
Organisationsnummer 202100-2395
Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Komplett förfrågningsunderlag

Offertförfrågan Dnr 822-2020-2PDF

Frågor och svar

Frågor med svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens webbplats senast 2020-03-06. Frågor ställs senast 2020-03-04 till Elin Ljunggren via e-post nedan, skriv ”Fråga upphandling Dnr: 822-2020” i ämnesraden.

Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig informerad om de frågor och svar som läggs ut på webbplatsen.

Kontakt