Publiceringsdatum: 19 februari 2020

Direktupphandling: Bottenfaunaanalyser i vattendrag och sjöar i Värmlands län

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Lämna anbud senast 2020-03-23. Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på bottenfaunaanalyser inom kalkeffektuppföljningen i Värmland 2020. Uppdraget omfattar 34 lokaler.

Provtagning av bottenfauna i fält utförs av Länsstyrelsen under oktober månad. Proven skickas direkt efter provtagning till antagen leverantör. Uppdraget omfattar 34 lokaler, Länsstyrelsen förbehåller sig dock rätten att lägga till eller dra ifrån ett fåtal lokaler i sjöar och/eller vattendrag per år. Provtagningen i vattendrag görs enligt BIN RR 111 och i sjöar enligt SS-EN 108 70. Samtliga prov inom båda metoderna hålls isär.

Upphandlingen är en direktupphandling som annonserats på Länsstyrelsens webbplats (denna sida).

Anbudet ska vara Länsstyrelsen Värmland tillhanda senast 2020-03-23 och vara giltigt till och med 2020-05-31. Utvärderingen sker genom kontroll att samtliga ska-krav är uppfyllda, därefter utvärderas anbuden efter ”lägsta pris”. Anbud ska anges i SEK, fast pris (exkl. moms) per prov. Angivet pris ska omfatta samtliga delmoment i uppdraget.

Komplett förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag med villkor (PDF)PDF
Bilaga 1, AvtalsutkastWord
Bilaga 2, BottenfaunarapporteringExcel
Bilaga 3, Stationslista bottenfauna Värmland 2020Excel

Lämna anbud

Anbudet ska vara inkommet senast 2020-03-23. Anbudsgivaren svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej.

Anbud sänds till nedanstående adress, alternativt lämnas personligen eller genom bud.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Öppettider är måndag - fredag 8.00 – 15.00 lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00. Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången. Observera att brevinkastet endast är 32 x 3 cm och är för litet för exempelvis en pärm.

Frågor och svar

Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor ställas skriftligen, via e-post till kontaktpersonen (se Kontakt).

  • Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2020-03-09
  • Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2020-03-13

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på webbplatsen (denna sida).

Kontakt