Publiceringsdatum: 15 januari 2020

Upphandling: Naturvårdsbränning i två skyddade områden

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen inbjuder entreprenörer att lämna anbud för naturvårdsbränning i två skyddade områden i Torsby kommun.

De två områden det gäller är Stormyren och Västersjön. Anbudsgivaren kan lämna anbud för det ena eller för båda områdena. Länsstyrelsen avser teckna separata avtal för varje område för sig.

För Stormyren kan hela säsongen utnyttjas, och där finns också möjlighet till förlängning av avtalet 1+1 år om vädret inte blir gynnsamt under sommaren 2020.

Bränningen på Västersjön ingår i projektet LIFE Taigalänk till annan webbplats, och måste därför genomföras så att slutfakturering görs senast 31 augusti 2020.

Lämna anbud

För att skapa en enklare och effektivare handläggning använder Länsstyrelsen i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbud ska endast lämnas via upphandlingssystemet www.tendsign.comlänk till annan webbplats.

Sista dag att lämna anbud är 2020-02-25.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på webbplatsen. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren att använda systemet och att lämna anbud.

Anbudsgivare som anser att något i förfrågningsunderlaget är oklart bör snarast möjligt ställa frågor via upphandlingssystemets TendSigns frågefunktion. Eventuella frågor och svar, förtydliganden eller kompletteringar kommer att publiceras i TendSign .

Sista dag för att ställa frågor är 13 februari. Länsstyrelsen kommer att besvara eventuella frågor senast den 17 februari.

Översiktskarta över två områden för naturvårdsbränningar i Torsby kommun.

Översiktskarta Torsby kommun med markering av områden Stormyren och Västersjön.

Kontakt