Om Länsstyrelsen Värmland

Växt i motljus, @mostphotos Erik Nygren

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen Värmland är regeringens regionala myndighet för alla som bor och verkar i Värmland.

En stor del av länsstyrelsens arbete handlar om att främja länets utveckling både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Exempel på detta kan vara att ge företag ekonomiskt stöd, uppmuntra kommunerna i arbetet för ett jämställt samhälle, skydda miljöer och kulturarv samt att ha ett nära samarbete med andra aktörer i länet. Vi har också en hel del internationella kontakter och projekt.

Vår vision och värdegrund

Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland

Den statliga värdegrunden består av sex grundläggande rättsliga principer:

 • demokrati,
 • legalitet,
 • objektivitet,
 • åsiktsfrihet,
 • respekt för lika värde, frihet och värdighet, samt
 • effektivitet och service.

Länsstyrelsen Värmlands värdegrund består av värdeorden:

 • Ansvar
 • Bemötande
 • Kunskap & Engagemang

Visionen, den statliga värdegrunden och Länsstyrelsen Värmlands värdegrund är ledstjärnor som påminner oss om vilka vi är, vart vi är på väg och vilka vi vill vara på längre sikt.

Årsredovisning 2021

Året som har gått har varit ett händelserikt år. Det har också varit ett år som starkt har präglats av den pandemi som fortfarande pågår. Stora delar av samhället, inte minst hälso- och sjukvården, har i likhet med 2020 kämpat hårt för att upprätthålla verksamheten. Länsstyrelsens pandemihantering har i stora delar handlat om samverkan och samordning och vi har under året sett flera exempel på hur starka vi är som län när vi arbetar tillsammans.

Årsredovisning 2021, Länsstyrelsen Värmland Länk till annan webbplats.

Övergripande interna mål

Utifrån uppdrag och övrig styrning från riksdag och regering samt samhällets förväntningar på oss, så har vi övergripande strategisk inriktning på våra mål:

Länsstyrelsens är en effektiv och rättssäker myndighet som arbetar med helhetssyn. Länsstyrelsens verksamhet bidrar direkt eller indirekt till målen i Agenda 2030. Vi arbetar strategiskt för att bidra till att målen uppfylls inom ramen för vårt uppdrag. I all vår verksamhet och i alla våra uppdrag antar Länsstyrelsen ett rättighetsperspektiv.

För att nå detta har vi fyra vägledande verksamhetsprinciper:

 • Länsstyrelsen samarbetar och främjar dialog – externt och internt.
 • Länsstyrelsen utvecklar ständigt arbetssätten och organisering.
 • Länsstyrelsen utvecklar medarbetarskap och ledarskap med samverkan i fokus.
 • Länsstyrelsen arbetar offensivt för Värmlands bästa.

Hållbar utveckling i fokus

Vi har en viktig uppgift i att verka för landsbygdsutveckling och värmländskt näringsliv. Det sker bland annat genom tillväxtanslaget, landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsfonden, som bidrar till förbättrade förutsättningar för att bedriva företag och annan utveckling på landsbygden.

Värmland är ett län med cirka 70 procent skog, tusentals sjöar och vattendrag. Vi gör ständiga åtgärder för att värna och skydda miljön

Om länet

Genom fem klimatzoner sträcker sig Värmlands län. Från slalombackar i norr till naturskön skärgård i söder. Skog och närhet till vatten dominerar länet och erbjuder gott om livsutrymme med i genomsnitt 16 invånare per km2. Förutom Sveriges största sjö, Vänern, finns här tusentals mindre sjöar och otaliga kilometer med större och mindre vattendrag.

Det ursprungliga namnet på landskapet är ”Värmarnas land” Det kommer sig troligen från Borgviksälvens tidigare namn ”Värma”. Betydelsen står sannolikt för ett sjudande vatten som aldrig fryser och den återfinns även i namn som ”Värmeln”, ”Värmskog” och ”Värmerud”.

Vi ska verka för det som är bäst för hela länet och måste ofta väga samman flera olika intressen. Vår uppgift är att göra samlade bedömningar och att söka hållbara lösningar.

Fakta om Värmlands län

 • 16 kommuner
 • 280 000 invånare
 • 17 519 km²
 • Länet Värmland bildades 1779 då landsdelen styckades av från Örebro län.
 • Karlstad är residensstad
 • Georg Andrén är landshövding från och med 9 december 2019.

regionfakta.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landshövdingen i Värmlands län

Landshövding Kenneth Johansson

Georg Andrén är landshövding för Värmlands län. Hans förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Värmland gäller från och med 9 december 2019 till och med 31 januari 2025.

Landshövdingens kalender

Landshövding och länsledning

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395