Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatta neddragningar inom kalkningsverksamheten i Värmland

Kalkning från helikopter, Torsby

Fortsatt ökande kalkningspriser i kombination med minskade statsbidrag medför färre kalkningsinsatser i värmländska sjöar och vattendrag.

Andelen försurade sjöar och vattendrag är fortfarande hög i Värmland. Det beror till stor del på historiskt nedfall av försurande ämnen i kombination med svag buffringsförmåga i marken. Tack vare kalkningen har känsliga arter kunnat räddas, vilka annars med största sannolikhet skulle ha försvunnit från de försurningsdrabbade områdena. Då återhämtningen går sakta kommer kalkningsverksamheten att behöva fortsätta under lång tid framöver.

Likt tidigare år prioriteras den vattenkemiska och biologiska uppföljningen för att kunna utvärdera effekten på vattenlevande organismer av minskad kalkning i länet. I år planeras 14 825 ton kalk att spridas i Värmland, jämfört med 2022 är det en minskning med 6 098 ton. Totalt påverkas 156 sjöar och vattendrag i olika grad av den minskade kalkningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss