Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, Biototal Norden AB, Karlstad kommun

Biototal Norden AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till jordproduktion på fastigheterna Sofiedal 2:6 och Sofiedal 2:8 i Karlstad kommun. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Miljöförvaltningen, Gustaf Lovéns gata 30 i Karlstad kommun. Ärendet prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 12 augusti 2024 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ange ärendets diarienummer 4918-2023.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss