Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional samverksanskurs för ett tryggare Värmland

Deltagare och ledare på årets regionala samverkanskurs.

Deltagare och kursledning.

Nyligen genomfördes årets upplaga av Regional samverkanskurs (RSK) med syftet att genom ökad samverkan bidra till ett tryggare Värmland. Kursen pågick under fem dagar och på programmet stod bland annat risker och hot, stabs- och ledningsmetodik samt roller och ansvar vid en samhällsstörning. Deltog gjorde cirka 30 personer från kommuner, Länsstyrelsen, Polisen, Region Värmland, Räddningstjänsten och Försvarsmakten.

Arrangeras årligen av flera aktörer

Regional samverkanskurs arrangeras varje år av Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Polisregion Bergslagen, Räddningstjänsten Karlstadsregionen samt Räddningstjänsten Arvika, Eda och Säffle. Årets kurs hölls vid Dömle herrgård under fem dagar i slutet av maj.

Deltog gjorde personer som ingår i kommunernas, Regionens eller Länsstyrelsens krisorganisation, Polisens stab eller yttre ledning, ledningsfunktioner inom Räddningstjänsten och samhällsviktiga aktörer.

Det var en intressant mix av yrkersroller, bland annat kommundirektör, kommunalråd, bibliotekarie, läkare, personalchef, polis, kommunikatör, brandman, säkerhetskoordinator, vd för bostadsbolag och beredskapssamordnare.

Förståelse för samverkan vid samhällsstörning

Kursen gav deltagarna ökad förståelse för hur en samhällsstörning hanteras i Värmland, vilken roll och förväntningar som finns på deras organisation samt verktyg för att initiera och bidra till samverkan.

Praktiska moment varvades med teori och på programmet stod föreläsningar, grupparbeten och simuleringsövningar.

Risker och hot samt stabsmetodik

Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik på Försvarshögskolan, höll i ett intressant pass om risker och hot i Värmland, Sverige och omvärlden.

Cecilia Svahn, Ledningsutvecklarna, introducerade stabs- och ledningsmetodik samt arrangerade en övning där deltagarna fick prova att använda sig av metodiken.

Tomas Ries

Tomas Ries, Försvarshögskolan.

Cecilia Svahn

Cecilia Svahn, Ledningsutvecklarna.

Föreläsningar om aktuella ämnen

På plats var också nyckelpersoner från värmländska aktörer för att prata om viktiga och aktuella ämnen, bland annat:

  • Desinformation och informationspåverkan, bilden av Sverige. Andreas Edevald, Myndigheten för psykologiskt försvar.
  • Gemensamma grunder. Ida Kullgren och Elin Wolf, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Roller och ansvar vid samhällsstörningar. Anders Andersson, Försvarsmakten, Anders Markus, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Ulrika Kjellström, Mellersta civilområdet, Elin Wolf, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt kursledningen.
  • Kriskommunikation. Sofie Wahlman Engström, Region Värmland, Catrin Hasewinkel, Länsstyrelsen Värmland, Sara Fritz, beredskapskanalen P4 Värmland Sveriges Radio.
  • Nato och värdlandsstöd, Systemet Sverige i krig samt individens ansvar. Linn Ekholm, Länsstyrelsen Värmland.
Anders Andersson, Försvarsmakten, Ida Kullgren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Anders Markus, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Ulrika Kjellström, Mellersta civilområdet, och Linn Ekholm, Länsstyrelsen Värmland.

Anders Andersson, Försvarsmakten, Ida Kullgren, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Anders Markus, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Ulrika Kjellström, Mellersta civilområdet, och Linn Ekholm, Länsstyrelsen Värmland.

Sofie Wahlman Engström, Region Värmland, Catrin Hasewinkel, Länsstyrelsen Värmland, och Sara Fritz, P4 Värmland Sveriges Radio.

Passet om kriskommunikation hölls av Sofie Wahlman Engström, Region Värmland, Catrin Hasewinkel, Länsstyrelsen Värmland, och Sara Fritz, beredskapskanalen P4 Värmland Sveriges Radio.

Inspirerad kursledning

Kursen arrangerades och leddes på ett mycket bra sätt av James Borg Astin, Polisen, Elin Spets Ramberg, Region Värmland, Robin Olsson, Arvika kommun, samt Karin Klasa, Länsstyrelsen Värmland, som säger följande om kursen:

Att få vara en del i lärarlaget och arrangera RSK är en fantastiskt rolig uppgift. Det är tack vare våra deltagare som gör att man alltid känner sig full av inspiration och ödmjukhet över den otroliga kompetens som finns i vårt län.

Kursledningen: James Borg, Elin Spets Ramberg, Karin Klasa och Robin Olsson.

Kursledningen: James Borg Astin, Polisen, Elin Spets Ramberg, Region Värmland, Karin Klasa, Länsstyrelsen, och Robin Olsson, Arvika kommun.

Deltagare från Länsstyrelsen

Från Länsstyrelsen deltog fyra personer: Tanja Ekegren, enhetschef risk och säkerhet, Elin Edman, handläggare risk och säkerhet, David Falk, kommunikarör, samt Ida Olsson, handläggare risk och säkerhet, som säger följande om kursen:

RSK var en väldigt intressant, givande och framför allt rolig kurs! Bra föreläsningar och lärorika övningar som gav en god inblick i deltagarnas organisationer. Genom att öva fick vi insyn i varandras organisationer vilket jag kommer ta med mig i det fortsatta arbetet där samverkan är av yttersta vikt.

Länsstyrelsen Värmlands deltagare.

Länsstyrelsens deltagare: Tanja Ekegren, Elin Edman, Ida Olsson, David Falk.

Ord från deltagarna

Här följer fler citat från några av deltagarna.

Ingemar Rosén, kommundirektör, Säffle kommun

Beredskap i en kommun handlar inte bara om att vara tränad i stabsmetodik. Vi måste också ha kunskaper om vilka strukturer vi arbetar med, inte minst på regional nivå. Dessutom behöver vi bygga nätverk mellan dessa strukturer. RSK skapar förutsättningar för allt detta.

Clas Wikman, beredskapssamordnare, Region Värmland

RSK var en mycket lärorik och kompetenshöjande kurs. Genom givande föreläsningar, att få information om övriga medverkande organisationers krisledningssystem samt öva stabsmetodik tillsammans bidrar detta till en starkare krisberedskap i Värmland. Dessa utbildningsdagar visade prov på hur viktig den gemensamma samverkan är i vår region.

Anders Stridsberg, Polisen

Det var en mycket bra kurs med hög klass på föreläsarna. Jag har lärt mig mycket om hur vi samverkar i en krissituation. När vi hade den avslutande stabsövningen och samverkanskonferensen var mitt intryck att det var proffsigt genomfört. I övrigt tycker jag att föreläsningen av Tomas Ries var något utöver det vanliga. Mycket intressant! Jag kommer att rekommendera kursen till kollegor inom Polisen.

Jessica Rydström, personalchef, Forshaga kommun

Jag tyckte kursen var jättebra och har utifrån min roll fått en ökad förståelse för hur vi hanterar en samhällsstörning gemensamt i Värmland genom samverkan. Genom att samarbeta kan vi bidra och dra nytta av varandras resurser, kompetenser och erfarenheter. Efter kursen står vi bättre rustade och förberedda inför en eventuell kris eller samhällsstörning oavsett storlek och omfattning. Jag tar speciellt med mig stabsmetodiken samt föreläsningen om risker och hot med Tomas Ries.

Anders Andersson, Försvarsmakten

Bra program och föreläsare samt mixen av deltagarna har gett många nya insikter samt många samverkanskamrater i framtiden. Med hänsyn till alla hot som finns så är det värdefullt att lära oss hur vi tillsammans kan bygga en förmåga att möta dessa hot. Jag tar speciellt med mig att deltagarna faktiskt inser att det förutom krishantering nu också handlar om att kunna möta ett väpnat angrepp, enskilt och tillsammans med andra.

Sofia Falkmar, säkerhetskoordinator, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Grymt bra genomförd kurs. Proffsigt! Bra kursledning som delade med sig på ett bra sätt. Nya nätverk har skapats och jag har fått en ökad kunskap och förståelse om olika ansvarsområden på lokal, regional och nationell nivå.

Lyckligare vinnare i teambuildingaktiviteten.

Lyckligare vinnare i teambuildingaktiviteten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss