Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Överenskommelse mellan Länsstyrelsen och Energimyndigheten om stärkt lokal energiplanering

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén och landshövding Georg Andrén.

Landshövding Georg Andrén och energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén träffades under torsdagen i Almedalen för att skriva under en gemensam överenskommelse mellan Länsstyrelsen Värmland och Energimyndigheten. Överenskommelsen ska bidra till en samlad och stärkt kommunal energiplanering, och pågå fram till och med december 2026.

­– Jag är väldigt nöjd och glad över att vi som länsstyrelse nu får möjlighet att ta vidare arbetet med att stödja den lokala energiplaneringen. Det här ger oss både nya kunskaper och erfarenheter i hur vi kan stötta kommunerna i arbetet framöver, säger landshövding Georg Andrén.

Projektet syftar till att stödja kommunal energiplanering och bidra i arbetet mot den gemensamma målbilden i den regionala energi- och klimatstrategin. Syftet är också att utveckla samarbete och samverkan mellan kommuner för en gemensam inriktning i planeringen och gemensam kraft i omställningsarbetet.

­– Det lokala genomförandet är avgörande för att vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför i samhällets elektrifiering och i energiomställningen i stort. Jag hoppas och tror att projektet kommer att ge oss förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, näringslivsutveckling och välfärd, säger landshövding Georg Andrén.

Projektet riktar sig till länets alla 16 kommuner där fyra värmländska kommuner, Arvika kommun, Forshaga kommun, Karlstads kommun samt Kristinehamns kommun, går in i rollen som ”ledarkommuner”. Lärdomar från olika processer i dessa fyra kommuner sprids inom ramen för projektet till länets övriga kommuner och i viss mån även genom interregional samverkan.

Projektbudgeten uppgår till cirka 4,5 miljoner kronor och finansieras av Statens Energimyndighet. Länsstyrelsens roll blir att leda och genomföra projektets olika aktiviteter under de kommande åren samt säkerställa att projektmålen nås inom fastslagen budget. Projektet pågår under perioden 1 september 2024 till och med 31 december 2026.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss