Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny sökomgång för LOVA-bidraget

Länsstyrelsen Värmland utlyser en ny sökomgång för lokala vattenvårdsprojekt då det finns medel kvar att söka. Sista dag för ansökan är den 9 augusti 2024.

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Vi kommer denna gång att handlägga ansökningarna i takt med att de kommer in, vilket innebär att ju snabbare du ansöker ju snabbare kan du också få besked.

Hur ansöker jag om stöd till lokala vattenvårdsprojekt?

Vem kan söka LOVA-stöd och hur går det till när jag söker? Här på vår webbplats kan du läsa mer om det lokala vattenvårdsprojektet LOVA. På samma sida kan du också ladda ned en digital ansökningsblankett:

Lokala vattenvårdsprojekt LOVA Länk till annan webbplats.

Övergödning

I LOVA-förordningen ska åtgärder som bidrar till att minska övergödningen prioriteras mellan ansökningarna.

Här nedan ser du exempel på områden i Värmland där det behövs åtgärder mot övergödning och som också är prioriterade inom LOVA:

Du kan själv gå in på länken nedan för att bland annat zooma i kartan och läsa mer.

LST WebbGIS Övergödningskartan (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Andra åtgärder i vatten

Som vanligt kan du självklart även söka för andra åtgärder i vatten. Kom ihåg bara att åtgärden ska bidra till att en miljökvalitetsnorm kan uppnås.

Bra att veta

Länsstyrelsens vattenkarta, VISS

För att veta vilken miljökvalitetsnorm det vattendrag har som du är intresserad av att göra en åtgärd i, går du in i Länsstyrelsens vattenkarta, VISS via länken nedan. Där kan du söka upp just det vattendraget du är intresserad av och få upp information om hur vattendraget mår och vilka åtgärdsbehov som kan finnas. Har du svårt att hitta rätt information i VISS, kontakta oss så hjälper vi dig!

Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Inspiration och exempel på projekt

Exempel på åtgärder inom LOVA kan vara:

  • Fosfordammar/våtmarker
  • Sanering av båtbotten
  • Restaurerings- och biotopvårdsåtgärder
  • Skrotning av tvåtaktsmotorer
  • Omhändertagande av fiskeredskap
  • Strukturkalkning
  • Åtgärdande av vandringshinder

För mer inspiration och exempel på projekt kan du gå in här:

Våra projekt - LIFE IP Rich Waters Länk till annan webbplats.

Vägtrummor

Vägtrummor kan vara en orsak till att fisk och andra vattenlevande djur hindras från att vandra upp och ner längs vattendraget. Det kan dock vara svårt att få LOVA-bidrag för att åtgärda en vägtrumma som orsakar vandringshinder. Detta beror på att det är väghållaren som enligt anläggningslag (1973:1149) har ansvaret för vägen och de vägtrummorna som tillhör vägen. Bidrag får enligt lovaförordningen inte ges till åtgärder som regleras i annan lagstiftning.

Natura 2000

Natura 2000 områden är skyddade av olika anledningar och det är inte tillåtet att utföra någon typ av åtgärd i ett sådant område utan att först samråda med eller söka tillstånd från Länsstyrelsen. Åtgärder i ett Natura 2000 område kan därför vara svåra att genomföra.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller en idé till ett projekt. Vi diskuterar gärna ditt projekt innan du skickar in ditt förslag.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss