Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionalt planeringsunderlag för vindkraft

Solig dag, gult fält med två vindkraftverk

Våren 2022 utsåg Energimyndigheten Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland till pilotlän för ett omfattande arbete kopplat till en hållbar vindkraftsutbyggnad.

I projektet, Regional analys – Potential för hållbar vindkraftsutbyggnad i Dalarnas och Värmlands län, utgjordes uppdraget av att arbeta fram regionala planeringsunderlag för vindkraft och att genomföra en regional vindkraftsanalys i respektive län.

Det tvååriga projektet bestod av tre delar:

  • kartläggning av nuläget
  • framtagande av regionalt planeringsunderlag
  • framtagande av en regional vindkraftsanalys för att bedöma förutsättningarna att möta framtida elbehov som pekas ut i den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Projektet är nu avslutat och resultatet utgör en sammanvägd bedömning av flera statliga intressen där de redovisade områdena bedöms ha särskilt goda förutsättningar ur ett statligt perspektiv. Även andra områden utöver de redovisade kan vara möjliga områden för vindkraftsetablering. Det regionala planeringsunderlaget ger dock ingen information om samexistensmöjligheter mellan vindkraft och andra motstående intressen i områden som ligger utanför de redovisade områdena.

Prövning enligt Miljöbalken och kommunal tillstyrkan krävs oavsett om det gäller en etablering inom de områden som pekas ut i det regionala planeringsunderlaget eller om det avser en etablering i någon annan del av länet.

Läs mer om lärdomar och resultat från projektet:

StoryMap Regional vindkraftsanalys Länk till annan webbplats..

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss