Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsmarknadsanalysen visar stora skillnader och utmaningar

Fredagen den 14 juni rapporterade Länsstyrelsen Värmland in årets Bostadsmarknadsanalys. Rapporten belyser läget i länet vad gäller bostadsbyggande samt faktorer som befolkningsutveckling, boendeekonomi och hemlöshet.

­– Den regionala bostadsmarknadsanalysen bekräftar att vi står inför stora utmaningar i länet. Vi ser bland annat att det finns stora skillnader mellan kommunerna i länet, särskilt vad gäller människors ekonomiska förutsättningar för att överhuvudtaget klara sitt boende. Detta är en allvarlig utveckling som behöver uppmärksammas och följas upp, säger Magnus Ahlstrand, plan- och bostadssamordnare på Länsstyrelsen Värmland.

Enligt rapporten lever mer än fem procent av länets invånare med en ansträngd boendeekonomi. Det kan jämföras med riksgenomsnittet som ligger något lägre. Mer än vart fjärde hushåll i länet har en så pass ansträngd boendeekonomi att de kan få svårt att uppfylla bankernas krav för att beviljas ett banklån. För riket som helhet ligger motsvarande siffra på 25,2 procent.

Bostadsmarknaden i länet

Även byggbranschen befinner sig i ett ansträngt läge. Enligt rapporten har produktion och försäljning av nya bostäder mer eller mindre stannat av. Antalet lägenheter i beviljade bygglov år 2022 var 1943, under 2023 hade antalet minskat till 525. Dessutom har antalet påbörjade nya bostäder minskat kraftigt under samma period, från 1408 till 459.

- Vi ser allvarligt på utvecklingen i länet och kommer därför att bjuda in kommun- och regionledning samt representanter från bygg- och bostadsbranschen till ett gemensamt dialogmöte. Syftet med mötet är att gemensamt diskutera frågorna med utgångspunkt i; Hur mår bygg- och bostadsbranschen, samt hur påverkas värmlänningarna av nuvarande bostadsmarknadsläge? Vår förhoppning är att kunna samlas i slutet av augusti, säger länsråd Emma Spak.

Bostadsmarknadsanalysen tas fram av Länsstyrelsen, bland annat utifrån underlag från kommunerna. Den har idag lämnats över till Boverket och till landsbygds- och infrastrukturdepartementet och kommer även att skickas till länets kommuner.

Årets bostadsmarknadsanalys i korthet:

  • Stora regionala skillnader mellan kommunerna i länet.
  • Nya nyckeltal för behovsbaserad bostadsbrist visar bland annat att det finns många hushåll med ansträngd ekonomi i Värmland
  • Få beviljade bygglov och påbörjade byggprojekt under 2023
  • Befolkningsminskning i alla kommuner utom två, och lägsta antalet födda barn på många år.
  • Inflyttningen från Nederländerna och Tyskland till Värmland fortsätter, vilket bidrar till ett mindre befolkningstapp än jämförbara län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss