Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Längre handläggningstider

Längre handläggningstider

Just nu kan det ta längre tid än tidigare för handläggning av ärenden som rör frågor kring fastigheter, till exempel samråd eller ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen. Orsaken är en förändring hos Lantmäteriet som medfört stopp eller begränsningar i myndighetens digitala karttjänster.

Lantmäteriet har av säkerhetsskäl ändrat sina rutiner kring åtkomsten till handlingar och information. Förändringen innebär att information från myndigheten som tidigare funnits lättillgänglig för Länsstyrelsens handläggare i olika digitala system nu stoppats och att den nu måste begäras ut från Lantmäteriet i varje enskilt fall. Följden blir att ett ärende som normalt handläggs digitalt nu kan ta flera veckor beroende på belastningen hos Lantmäteriet.

Läs mer om detta på Lantmäteriets webb. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss