Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fornlämning från järnåldern på Hammarö skadad

Ett hål i marken där det syns att graven är förstörd

En fornlämning på Hammars gravfält på Hammarö har blivit utsatt för förstörelse. Någon har tagit bort stenar och grävt ett hål i en av de 13 gravhögarna från järnåldern.

Efter att ha fått in ett tips om att en fornlämning på Hammars udde blivit utsatt för skadegörelse åkte Länsstyrelsen till platsen för att utföra tillsyn. Fornlämningen ligger på Hammars gravfält på Hammarö, som är Värmlands näst största höggravfält från vikingatid.

Gravfältet på Hammars udde är ett uppskattat besöksmål som vårdats av Länsstyrelsen för statliga medel sedan 1970-talet. Redan 1911 undersöktes stora delar av gravfältet arkeologiskt och 1945 karterade Riksantikvarieämbetet platsen. Fynden från undersökningen förvaras idag på Statens historiska museer (SHM). Gravfältet är också utpekat för sina höga kulturmiljövärden i länets kulturmiljöprogram och ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård.

Att skada en fornlämning kan leda till fängelse

Fornlämningar är skyddade enligt lag och det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Att skada en fornlämning kan leda till böter eller fängelse enligt kulturmiljölagen. Det är också förbjudet att utan tillstånd använda en metallsökare för att på elektronisk väg spåra metallföremål under markytan.

Vi är många som värnar vårt gemensamma kulturarv och Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att utöva tillsyn över det. Tillsammans kan vi skydda länets fornlämningar för kommande generationer genom att visa hänsyn när vi besöker platserna.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss