Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya riktlinjer för förvaltning av älg och kronhjort

I Värmland är älgjakten enormt populär och i länet finns cirka 13 000 jägare. För att ge stöd för länets älgförvaltningsgrupper har Länsstyrelsen Värmland tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram nya riktlinjer för förvaltning av älg och kronhjort.

De nya riktlinjerna beslutades i februari 2024 och togs fram av en arbetsgrupp bestående av Viltförvaltningsdelegationens representanter för Jakt och viltvård, Skogsnäringen, Ägare och brukare av jordbruksmark, Naturvård, Skogsstyrelsen samt adjungerade från Svenska jägareförbundet och Skogsnäringen.

Magnus Nystrand, vilthandläggare på Länsstyrelsen Värmland, säger så här om arbetet:

Arbetsgruppens arbete med de övergripande riktlinjerna har gått väldigt bra och vi har kunnat jobba mer intensivt med frågor kring älg- och kronhjortsförvaltning med en bred representation av intressen. Samma arbetsgrupp har nu fått uppdraget att under 2024 ta fram en mer omfattande och detaljerad regional förvaltningsplan för klövvilt som ska ge oss verktygen för hur vi ska kunna nå de övergripande målen i riktlinjerna.

Syftet med riktlinjerna är att ge ett stöd för länets älg- och kronhjortsskötselområden samt älgförvaltningsgrupper vid deras förvaltning av de lokala älg- och kronhjortsstammarna. Men även ett stöd till alla som är involverade i älgförvaltningen i länet.

Förhoppningen med de nya riktlinjerna är att alla som arbetar på något sätt med älg och kronhjortsförvaltning, från det enskilda jaktlaget till myndigheter och andra organisationer ska kunna ta ut en riktning för hur vi ska möta de utmaningar vi har i förvaltningen idag, allt från skadeförebyggande och dialog till kvalitén på klövviltsstammarna.

Att vi nu riktar in oss på en samförvaltning av klövvilt och skog gör att vi lättare kan bidra till målen om klövviltsstammar i balans med betesresurserna och en ekosystembaserad förvaltning.

De nya riktlinjerna finns att läsa på vår webbplats.

Läs de nya riktlinjerna på sidan Älgförvaltningsgrupp och älgförvaltningsområden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss