Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, Strandmossens avfallsanläggning, Kristinehamns kommun

Kristinehamns kommun ansöker om ändringstillstånd enligt miljöbalken för avfallsanläggning på fastigheten Strand 1:64 i Kristinehamns kommun. I ansökan ingår en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Kristinehamns kommun. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 29 maj 2024 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ange ärendets diarienummer 7534-2023.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss