Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, Grusmaterial i Värmland AB, Arvika kommun

Grusmaterial i Värmland AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt och masshantering på fastigheterna Rackstad 2:154 och Rackstad 2:166 i Arvika kommun. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Miljöstaben (Östra Esplanaden 5) i Arvika kommun. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 29 maj 2024 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ange ärendets diarienummer 8402-2023.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken och lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss