Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välbesökt och uppskattad konferens inför EU-valet

Kicki Lech, Torsby kommun, och Malin Vainiokangas, Länsstyrelsen Värmland, pratade säkerhet och erfarenheter från tidigare val.

Kicki Lech, Torsby kommun, och Malin Vainiokangas, Länsstyrelsen Värmland, pratade säkerhet och erfarenheter från tidigare val.

Länsstyrelsen Värmland anordnade en valkonferens för kommunala tjänstepersoner och politiker som ska arbeta med EU-valet. På agendan stod bland annat säkerhet, erfarenhetsutbyte, valdatasystemet och kommunikation. Totalt deltog cirka 50 personer från alla värmländska kommuner, Länsstyrelsen, Postnord och Valmyndigheten.

Konferens inför EU-valet

Söndag den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Länsstyrelsen Värmland bjöd därför in nyckelpersoner till en valkonferens i Karlstad förra veckan.

Alla värmländska kommuner var representerade av tjänstepersoner som ska arbeta med valet och/eller politiker i valnämnderna. På plats var även företrädare för Valmyndigheten, Postnord och naturligtvis Länsstyrelsen Värmland.

Säkerhet och tidigare erfarenheter

Gith Nilsson, valansvarig på Länsstyrelsen Värmland, inledde dagen med att ge en kort bakgrund, lyfta aktuella frågor och leda gruppdiskussioner.

Därefter följde ett högaktuellt pass om säkerhet, som behandlade allt ifrån säkerhetsläget i världen och cyberangrepp till hur vallokalen är utformad. Höll i detta gjorde Victor Rhöse, säkerhetsskyddschef på Länsstyrelsen Värmland, Malin Vainiokangas, utvecklingsledare säkerhet på Länsstyrelsen Värmland, och Kicki Lech, säkerhetssamordnare på Torsby kommun.

Malin och Kicki fortsatte sedan med att dela med sig av erfarenheter och tips från tidigare val när det gäller exempelvis valmaterial, vallokaler och rösträkning.

Posnord och valdatasystemet

Sedan var det dags för Roger Waldemar, projekledare, och Markus Lind, produktionschef, att berätta om Postnords uppdrag och erbjudande när det kommer till förtidsröster, poströster etc.

Nästa punkt på dagordningen var information om valdatasystemet Valid. Sofia Andersson Werselius, handläggare på rättssekretariatet på Länsstyrelsen Värmland, berättade bland annat om behörigheter, roller och viktiga datum.

Kommunikation och ställningstaganden

David Falk, kommunikatör på Länsstyrelsen Värmland, redogjorde sedan för valkommunikation och vilka roller Valmyndigheten, Länsstyrelserna och kommunerna har. Han visade också var kommunerna kan hitta mallar, grafisk profil, trycksaker med mera.

Avslutningsvis diskuterades några av Valmyndighetens aktuella ställningstaganden under ledning av Torsby kommuns valhandläggare Mia Altonen och säkerhetssamordnare Kicki Lech.

Värdefullt med andras erfarenheter

Thony Liljemark, kommunsekreterare i Munkfors kommun, var en av de cirka 50 konferensdeltagarna.

Mycket bra genomgång. Värdefullt att få höra erfarenheter från andra kommuner. Gith Nilsson, med sin erfarenhet, är som vanligt en klippa tillsammans med Sofia Andersson Werselius. Känns tryggt att veta att vi alltid kan rådfråga Länsstyrelsen om det uppstår frågor.

Mycket kunskap och engagemang i länet

Kicki Lech, säkerhetssamordnare i Torsby kommun, var på plats som både deltagare och medverkande i programmet.

Valkonferensen är viktig för den ger oss möjlighet att lära av varandra. Och eftersom val inte är något vi arbetar med dagligen och varje år, så känns det extra viktigt att få träffas och höra hur andra arbetar. Det finns otroligt mycket kunskap och engagemang i länet och det ska vi ta vara på.

En bra start på allt förarbete

Gith Nilsson, valansvarig på Länsstyrelsen Värmland, var nöjd med valkonferensen.

En intressant dag med god uppslutning från alla länets kommuner. Det diskuterades livligt både under konferensen och i fikapauserna om allt från dygnsvila till valsäkerhet. Det känns verkligen som att konferensen var en bra start på allt det förarbete som måste utföras av både kommunerna och länsstyrelsen inför valdagen den 9 juni.

Valmyndigheter på tre nivåer

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar bland annat för att dela in länet i valkretsar, utbilda valnämnderna och sköta den slutliga rösträkningen.

Kommunernas valnämnder är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av röstningen.

Mer information

Här hittar du mer information om valet:

Valmyndighetens webbplats val.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Värmlands valinformation här på webbplatsen

Några av Länsstyrelsen Värmlands deltagare på valkonferensen: David Falk, kommunikatör, Gith Nilsson, valansvarig, Sofia Andersson Werselius, handläggare, Malin Vainiokangas, utvecklingsledare säkerhet.

Några av Länsstyrelsen Värmlands deltagare på valkonferensen: David Falk, kommunikatör, Gith Nilsson, valansvarig, Sofia Andersson Werselius, handläggare, Malin Vainiokangas, utvecklingsledare säkerhet.

Max Andersson och David Hellkvist Hirasawa från Valmyndigheten.

Max Andersson och David Hellkvist Hirasawa från Valmyndigheten.

Markus Lind och Roger Waldemar från PostNord.

Markus Lind och Roger Waldemar från PostNord.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss