Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mindre alkohol bland unga - men mer snus

Hjärta av snö

Det är färre ungdomar i Värmland som dricker men det är fler som snusar. Det är också fler ungdomar som erbjuds prova eller köpa narkotika 2023 än vad det var 2013. Det framgår av resultatet från undersökningen Elevers drogvanor 2023.

Undersökningen Elevers drogvanor genomfördes i Värmland för sjätte gången i höstas. Elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 svarade på frågor om sina attityder till och erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Resultaten visar bland annat att alkohol inte är lika vanligt nu som vid första undersökningen 2013. Bland eleverna i årskurs 2 på gymnasiet har snusning däremot ökat mycket de senaste åren. Tydligast syns ökningen bland tjejer. Många ungdomar använder vitt snus, trots att en åldersgräns på 18 år infördes i augusti 2022. Undersökningen visar att 15 procent av eleverna i årskurs 9, och 28 procent av gymnasieeleverna har använt vitt snus de senaste 30 dagarna.

– Resultaten är relativt oförändrade från de två senaste undersökningarna som gjordes 2019 och 2021. Men vi kan se förändringar över längre tid, säger Annika Andersson, länssamordnare ANDTS, Länsstyrelsen Värmland.

Många erbjuds narkotika

Enligt undersökningen har det blivit vanligare att unga erbjuds narkotika. 20 procent bland eleverna i årskurs 9 och 29 procent i årskurs 2 på gymnasiet svarar att de blivit erbjudna att prova eller köpa narkotika de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffror 2013 var 11 och 20 procent. Andelen som någon gång använt narkotika har däremot inte ökat i takt med tillgängligheten. I årskurs 9 anger 4 procent att de använt narkotika, i årskurs 2 på gymnasiet är det 9 procent. Under perioden 2013 – 2023 har andelen elever som använt narkotika i årskurs 9 varierat mellan 4 och 6 procent och i gymnasiet mellan 6 och 12 procent. Av dem som använt narkotika så är det en liten grupp som står för den större delen av narkotikakonsumtionen.

Länets skolor och kommuner har nu fått sina egna resultat från undersökningen Elevers drogvanor och har möjlighet att själva analysera och vid behov sätta in åtgärder.

– Den här undersökningen har stor betydelse för hur vi i Värmland jobbar vidare med hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga. De flesta kommunala grund- och gymnasieskolorna och flera friskolor i länet har deltagit i undersökningen. Det gör att vi kan säga att resultaten speglar elevernas åsikter väldigt väl, säger Mats Brorsson som är sektorchef för utbildning i Kils kommun samt representant i Länssamverkansgruppen för ANDTS- och brottsförebyggande arbete.

Undersökningen Elevers drogvanor

  • Alla elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i Värmland erbjuds delta anonymt i webbundersökningen och svarar under lektionstid.
  • Frågorna handlar om elevers attityder till och erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).
  • Resultaten används bland annat som underlag vid planering och beslut av främjande och förebyggande insatser på läns-, kommun- och skolnivå.
  • Hösten 2023 genomfördes undersökningen för sjätte gången.
  • Totalt 3 590 svar, 2 018 i årskurs 9 och 1 572 i gymnasiet år 2.

Du som vill ta del av ungas röster och av fördjupat resultat är välkommen till ett webbinarium 23 maj, 2024. Inbjudan och länk kommer inom kort i kalendern på denna webbplats.

Mer information om undersökningen finns på nedanstående länk. Där finns också länsrapporter från undersökningen.

Här kan du läsa mer om undersökningen Elevers drogvanor. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss