Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av pengar för stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd

Traktor och släp med höbalar vid ett åkerfält. Himmel i bakgrunden.

Länsstyrelsen utlyser pengar för kompetensutvecklande aktiviteter inom området stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd. Det innebär att det under en viss tid finns möjlighet för olika organisationer att söka stöd för att anordna sådana aktiviteter.

En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. I detta fall öppnar Länsstyrelsen upp möjligheten att söka stöd för att anordna olika typer av kompetensutvecklande aktiviter som ska bidra till förbättrad djurvälfärd och en stärkt konkurrenskraft hos jordbruks- och trädgårdsföretag. Pengarna är uppdelade i två utlysningar. Ansökningar måste komma in under den agivna ansökningsperioden för respektive utlysning för att vara godkänd.

Stärkt konkurrenskraft

Ansökningsperiod: 6 februari till 15 april 2024.

Budget: 1 400 000 kronor.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Du har dock möjlighet att förlänga ditt projekt om du har tydliga skäl.

Bakgrund

Ökad konkurrenskraft har en central roll i målen för den svenska Livsmedelsstrategin. En konkurrenskraftig primärproduktion bidrar till en god livsmedelsförsörjning. För att öka konkurrenskraften behöver hänsyn även tas till miljömässig hållbarhet.

Inriktning

Projekten ska innehålla följande åtgärder som har identifierats som viktiga i Värmlands län:

Företagsledning ur ett helhetsperspektiv. Att öka kompetensen inom övergripande företagsledning (ledarskap, ekonomi, marknad och strategi) för att göra företagen mer konkurrenskraftiga på lång sikt. Det långsiktigt hållbara företaget behöver ökad kompetens i hur de väger in alla delar av sin verksamhet till ett hållbart företagande.

Riskhantering. Strategier för att hantera risker av olika slag och åtgärder för att minska företagens sårbarhet. Målet är en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och fokus ligger på åtgärder på gårdsnivå.

Inom de här områdena ser vi att åtgärder kan göra stor nytta och lyfta vår konkurrenskraft ytterligare. Dagens jordbruks- och trädgårdsföretag är större, mer teknologiskt utvecklade och globalt påverkade vilket kräver en ökad kunskap hos dem som driver dem.

Generation- och ägarskiften kommer bli allt viktigare för att vi ska kunna fortsätta ha ett hållbart och konkurrenskraftigt lantbruk i Värmland. Därför är det är viktigt att detta beaktas i de åtgärder som genomförs inom projekten.

Målgrupp

Målgrupp för aktiviteterna som anordnas är verksamma inom jordbruks- och trädgårdsföretag (inklusive akvaponi).

Förbättrad djurvälfärd

Ansökningsperiod: 6 februari till 15 april 2024.

Budget: 690 000 kronor.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Du har dock möjlighet att förlänga ditt projekt om du har tydliga skäl.

Bakgrund

En god djurvälfärd bidrar till friska, välmående djur och ger förutsättningar för en minskad antibiotikaanvändning. Detta ger i sin tur förutsättningar för en ökad produktion med god kvalitet och kan på så vis stärka konkurrenskraften.

Inriktning

Projekten ska innehålla åtgärder inom ett antal områden som identiferats som viktiga för länet. Det är breda områden och det viktiga är att aktiviteterna som anordnas har en anknytning till något eller några av dem. De områden som har identifierats som viktiga i Värmlands län är:

  • Rena djur
  • Smittskydd
  • Förändrat klimat
  • Utfodring och hull

Inom de här områdena ser vi att åtgärder kan göra stor nytta och lyfta vår djurvälfärd och vår konkurrenskraft ytterligare. Ett förändrat klimat innebär ökade utmaningar för att säkerställa god djurvälfärd. Exempel på utmaningar är nya parasiter, kvalitet och tillgång på foder och strö, samt tillgång på vatten.

Målgrupp

Målgrupp för aktiviteterna som anordnas är verksamma inom jordbruks- och akvaponiföretag eller företag och ideella föreningar med hästverksamhet med minst 10 hästar.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Det kan du få stöd för

De aktiviteter som anordnas inom projekten kan vara gruppträffar, så som kurser och erfarenhetsgrupper, eller andra informationsinsatser. Du kan inte få stöd för att genomföra enskild rådgivning.

Utgifter du kan få stöd för

De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter. Du kan inte få stöd för materiella investeringar.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalnings­datum från och med den dag då du skickade in din ansökan.

Mer information

Du hittar mer information om de regler som gäller och om hur du gör din ansökan på sidan Stöd för kompetensutveckling.

Stöd för kompetensutveckling

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Jan-Olov Högberg

Christina Lindström

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss