Höga flöden i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Exploatering av stränder

Flygfoto

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Här kan du läsa mer om exploatering av stränder i Värmland och ta del av ny data från miljöövervakningen i Sverige.

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, samtidigt som de är attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. En ökad exploatering av stränder kan skada livsmiljöerna för många arter och därmed även hota de ekosystemtjänster som stränderna förser oss människor med. Därför finns det ett behov av att följa hur exploateringen av stränderna förändras. Kunskap behövs som underlag för exempelvis miljömålsuppföljning, översiktsplanering, tillståndsgivning och områdesskydd. Inom miljöövervakningen utförs vart femte år en kartering av alla stränder för kommuner, län och hela landet. Kartering har hittills genomförts vid tre tillfällen, åren 2023, 2018 och 2023.

Andel exploatering i strandzonen 100 m från vattnet i procent för Värmland för de olika strandtyperna är följande för år 2023: sjöar 11 %, breda vattendrag (bredare än ca 6 m) 15 % och smala vattendrag (smalare än ca 6 m) 6 %. I strandzonen 100 m från vattnet i Värmland har Torsby kommun störst areal exploaterat yta med 6150 ha medan Hammarö kommun har störst andel exploaterat yta med 31 %. Som helhet ökar exploatering av stränder i länet.

På webbplatsen Regional miljöövervakning kan du läsa mer om exploatering av stränder.

Exploatering av stränder i Sverige - Regional miljöövervakning (regionalmiljoovervakning.se) Länk till annan webbplats.

Hur det ser ut i Värmland kan du se i Länsstyrelsernas statistikverktyg PxWeb.

Länsstyrelsernas statistik i PxWeb Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss