Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas slakterikontrollprojekt 2022

Länsstyrelserna genomförde under 2022 ett gemensamt projekt för djurskyddskontroll på slakterier. Projektet har bland annat genomförts för att kartlägga regelefterlevnad på slakterierna och för att öka samsynen hos kontrollmyndigheterna.

Två tredjedelar av landets slakterier har kontrollerats inom projektet. Projektgruppen bedömer att projektet har resulterat i en bra överblick rörande efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen på landets slakterier. Projektet har medfört en kompetenshöjning, inte bara för kontrollmyndigheterna, utan även för slakteriföretagen.

Projektet har också genererat ett resultat som påvisar att delar inom lagstiftningen kan förtydligas och vidareutvecklas. Metodstödet som har tagits fram för projektet har varit till stor hjälp vid kontrollarbetet och kan i framtiden ligga till grund för en komplett kontrollvägledning.

Resultatet av utförda kontroller ger en bild av att hantering av djur och praktiska moment, som till exempel bedövning och avblodning, generellt utförs på ett tillfredsställande sätt. Det visar också att många brister kopplas till standardrutiner och övrig dokumentation.

Rapporten speglar vårt resultat bra. Den visade på brister i standardrutiner men att hanteringen av djuren skötts De avvikelser som noterades under 2022 är uppföljda och åtgärdade hos de värmländska slakterierna, säger Jeanette Samuelsson, djurskyddshandläggare Länsstyrelsen Värmland.


Rapporten finns diarieförd i Västernorrlands län med diarienummer 9848–2021.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss