Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogligt rådslag i Mattila

Torsdag 30 november samlades värmländska aktörer för ett skogligt rådslag i Mattila, Finnskogen. Ett möte för att ta ett regionalt helhetsgrepp kring skogsfrågorna, föra dialog om kända målkonflikter samt diskutera utmaningar och möjligheter utifrån den regionala skogsstrategin och miljömålen.

Dagen började i rökstugan, som är återuppbyggd efter en brand, helt enligt ursprungliga metoder. Landshövding Georg Andrén fick äran av Kurt Eide, ägare och eldsjäl, att inviga rökstugan och därefter inleddes det skogliga rådslaget.

Alla vi som är i rummet delar omsorgen för skogen. Jag har sett fram emot den här dagen och att vi kan mötas kring skogsfrågorna ute i finnskogen i stället för i ett mötesrum, sa Georg Andrén.

Därefter följde en gemensam skogsexkursion där skogen presenterades utifrån olika perspektiv. Skogen i Skolan fyller 50 år i år och Jens Meyer, regionsamordnare för skogen i Skolan Värmland presenterade verksamheten. Skogen i skolan förser lärare runt om i Sverige med pedagogiska verktyg för att ge eleverna kunskap om skogen. Barnperspektivet lyftes även av Fredrik Berg, samordnare för friluftsliv på Länsstyrelsen Värmland. Han nämnde vikten av att ha med barnens perspektiv i arbetet med att tillgängliggöra skogen för alla. Övriga aktörer presenterade delar av sin skogliga verksamhet, eller tog upp frågor, utmed promenadstråket runt om i skogen. Det blev ett collage av skogens alla delar: innovation, miljö, produktion och rekreation.

Eftermiddagen ägnades åt samtal om hur den regionala samverkan kring skogliga frågor ser ut idag, och hur vi kan arbeta med multifunktionella landskap rustade för framtidens utmaningar. Syfte var att undersöka förutsättningar och behov för utveckling av regionala samverkansformer för skogliga frågor.

Frågorna kring skogen är komplexa, det ser vi inte minst genom att titta på skogsstrategin. Vi har ett uppdrag att se till att både produktionsmål och bevarandemål efterlevs. Det är en utmaning att se till att båda går ihop. Dagens rådslag ger energi, inspiration och mandat för det fortsatta arbetet. Jag ser ett behov av att fortsätta rådslaget och gemensamt fördjupa den gemensamma kunskapen samt söka kreativa lösningar framåt, säger Georg Andrén.

Det blev ett engagerat samtal med många intressanta tankar och idéer på hur samverkan kan fortsätta. Det finns ett stort intresse för att fortsätta att utveckla dialogen, både i de mindre grupperna och mellan olika aktörer i länet. Det finns en vilja för att jobba med att öka tilliten till varandra och så uppkom några förslag på arbetet vidare. Det allvarliga läget för den biologiska mångfalden och klimatkrisen diskuterades. Georg Andrén sammanfattade dagen och avslutade:

Det har varit en mycket intressant dag och jag känner mig positiv när det gäller vår tillit till varandra. En sak är klar. Vi vill göra något och vi vill göra något tillsammans. Rådslaget har bara börjat.

Dagen i Mattila arrangerades i samverkan mellan Länsstyrelsen Värmland, Skogsstyrelsen, Region Värmland och Paper Province. Medverkade gjorde representanter från organisationer, myndigheter och andra aktörer med intressen i skogen, bland annat det Skogliga rådet samt Miljö- och klimatrådet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss