Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Filipstads kommun

Natturreservat

Ta chansen att besöka skog som är minst 160-180 år gammal i Värmlands nya naturreservat Hornkullstorp. Detta naturreservat som är länets 226:a ligger cirka 5 km norr om Nykroppa i Filipstads kommun och är ett naturskogsartat skogsområde som åtminstone de senaste 150 åren inte påverkats av skogsbruk.

I reservatet finns både glesa hällmarkstallskogar och högstammiga granskogar och idag kan man inte se några spår av tidigare avverkningar förutom ett fåtal gamla avverkningsstubbar. Några kolbottnar och enstaka kolarkojruiner förekommer, vilket vittnar om forna tiders markanvändning. Inom reservatet finns också en större och ett antal mindre myrar samt en tjärn, Orrleken.

Läs mer om Värmlands naturreservat. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss