Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter 6 vargar i Värmlands län

Länsstyrelserna i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt för Värmlands läns del omfattar totalt sex vargar i ett revir. Licensjakten startar den 2 januari 2024 och pågår som längst till och med den 15 februari 2024.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst.

Reviret Tjunken är beläget i ett av landets mest vargtäta områden. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i jaktområdet kommer jakten att avlysas. Beslutet ligger i linje med de riktlinjer som Viltförvaltningsdelegationen i Värmlands län beslutat om i den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur.

Bred förankring och samverkan

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna, i enlighet med riksdagens beslut att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet med jakten är också att minska den negativa påverkan vargstammen har på människor och tamdjur som lever i områden där reviren ligger tätt.

Licensjakten 2024 omfattar totalt 6 revir, vilket motsvarar 36 individer. Se beslut för respektive revir. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

De berörda länen i mellersta respektive södra rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om jaktuttag i följande revir:

Län

Rovdjursförvaltningsområde

Revir

Antal vargar

Värmland

Mellersta

Tjunken

6

Västmanland

Mellersta

Venabäcken

6

Västra Götaland

Mellersta

Ripelången

6

Örebro

Mellersta

Tångeråsa

6

Örebro

Mellersta

Villingsberg

6

Södermanland

Södra

Gryten

6

* Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.
Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län 218-7630-2023 Pdf, 477 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss