Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut, SMA Mineral Persberg AB, Filipstad kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Örebro län har den 23 augusti 2023 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till utlastningsverksamhet av bearbetat kalkmaterial till SMA Mineral Persberg AB på fastigheten Yngshyttan 1:337 i Filipstad kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Miljö- och byggnadsförvaltningen, besöksadress Hantverksgatan 22, i Filipstads kommun till och med den 27 september 2023.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit senast den 27 september 2023 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ärendets diarienummer, 4761-2023, bör anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss