Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, SMA Mineral Persberg AB, Filipstads kommun

SMA Mineral Persberg AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till tillstånd för utlastning av material från Gåsgruvan, fastighet Yngshyttan 1:337 i Filipstads kommun.

I ansökan ingår en liten miljökonsekvensbeskrivning. Handlingarna finns tillgängliga på Miljö- och stadsarkitektkontoret (Hantverksgatan 22, Filipstad) i Filipstads kommun.

För att yttra dig

Den som vill lämna eventuella synpunkter kan göra det detta senast den 17 augusti 2023 till:

Länsstyrelsen
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ange ärendets diarienummer 4761-2023.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss