Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, KEWAB AB, Torsby kommun

KEWAB AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt på fastigheten Önnerud 1:46 i Torsby kommun. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Miljö- och byggkontoret (Nya Torget 8, Torsby) i Torsby kommun. Ärendet prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 25 augusti 2023 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ange ärendets diarienummer 5761-2022.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Verksamheten omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss