Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om bostadsmarknadsläget i Värmland

Vilka utmaningar står länets kommuner inför på bostadsfronten? Länsstyrelsen har färdigställt den regionala bostadsmarknadsanalysen för Värmlands län.

Bostadsmarknaden i Värmland har i flera avseenden haft en positiv utveckling under de senaste åren, även om framtiden blivit mer osäker. Det har färdigställts många lägenheter och flera kommuner rapporterar balans på bostadsmarknaden. Rapporten Regional bostadsmarknadsanlys 2023 har nyligen lämnats över till regeringen och Boverket.

Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen Värmland, vilket sker i samverkan med länets kommuner som tidigare i år fick besvara en enkät som ligger till grund för innehållet. Årets sammanställning visar bland annat att:

  • I Värmland rapporterar nio kommuner att det råder balans på bostadsmarknaden som helhet. Det oroliga världsläget med hög inflation och höga bolåneräntor samt hyreshöjningar gör att många väljer att avvakta med att byta bostad.
  • Under 2022 ökade befolkningen i länet med 780 personer. Ökningen sker i sju av länets kommuner, medan övriga nio minskar i befolkning. Hagfors ökar, i strid med befintliga prognoser, tack vare en inflytt från Nederländerna och Tyskland. Under 2022 flyttade 298 nederländska och 285 tyska medborgare till Värmland, varav cirka 40 procent respektive 20 procent valde Hagfors som ny hemvist.
  • Andelen personer i hushåll med låg ekonomisk standard ökar i Värmland från en redan hög nivå. Endast tre kommuner i Värmland ligger på en bättre nivå än riksgenomsnittet, Hammarö, Kil och Forshaga.
  • Produktionen av nya bostäder var under 2022 högre än på länge i Värmland. Under 2022 färdigställdes 1538 nya bostäder i länet. Samtidigt spår majoriteten av länets kommuner en tydlig nedgång på byggfronten. Endast tre av länets kommuner, Kristinehamn, Karlstad och Hammarö, uppger att de tror på en fortsatt betydande volym vad gäller byggandet av bostäder kommande år.

Varför tas rapporten fram?

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länet och utgör bland annat ett underlag för länets bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Regional bostadsmarknadsanalys, Värmland län 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss