Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen deltar i högnivåmöte för hållbar utveckling i New York

2023 är ett viktigt år för att accelerera genomförandet av Agenda 2030. Den 10–19 juli anordnas FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling 2023 i New York. I deltagarlistan finns flera värmlänningar med, däribland landshövding Georg Andrén.

Arbetet med Agenda 2030 närmar sig halvtid. Återhämtningen efter pandemin, klimatkrisen och den säkerhetspolitiska situationen i världen har inneburit kraftigt försämrade förutsättningar för att nå de globala målen. Som följd har många av de framsteg som tidigare gjorts inte bara avstannat utan också gått bakåt inom flera områden. FN arrangerar varje år ett globalt högnivåmöte för hållbar utveckling: High-level Political Forum, HLPF. Mötet hålls i New York, i år den 10 till 19 juli. Syftet är att följa upp genomförandet av Agenda 2030.

– Agenda 2030 handlar om hur vi bygger det goda samhället. Det är en internationell överenskommelse och den är i högsta grad relevant för oss i Värmland. Mötet i New York samlar regeringar, företag och organisationer från hela världen för att diskutera hållbarhetsfrågor och att delta ger mig en möjlighet att ta del av var vi står, och hur mycket arbete som återstår i det globala hållbarhetsarbetet. Mötet blir också en möjlighet att inspireras genom att ta del av vad som görs internationellt, nationellt och lokalt, men också att dela med oss av våra värmländska erfarenheter, säger landshövding Georg Andrén.

Uppföljning av de globala målen

Årets tema är Påskynda återhämtningen från Covid-19-pandemin och ett fullständigt genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling på alla nivåer. (Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels) De första dagarna ägnas åt en tematisk granskning av de globala mål som är i fokus i år:

  • Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
  • Mål 7: Hållbar energi för alla
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Delegation från Värmland

Resterande dagar ägnas åt frivilliga nationella granskningar. Under högnivåmötet i New York medverkar en mindre delegation från Värmland. Förutom landshövding Georg Andrén deltar Erica Andrén, kommundirektör från Grums kommun och Rebecka Hallén Jorquera, enhetschef på Regional utveckling, Region Värmland. Tillsammans får de tillfälle att berätta om det lokala och regionala hållbarhetsarbetet i Värmland.

FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling 2023 (hlpf.un.org/2023) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss